ნაჩვენებია 1 პროდუქტი

CARRIER – მობილური ურიკა 3 უჯრით (ცარიელი), RUPES

2,590,0
CARRIER – ის  სისტემა მოიცავს ურიკას სახელურით, უჯრებით, ხელსაწყოების დამჭერებით და უჯრების შიგთავსის აღწერის ეტიკეტებით და წარმოადგენს ინდივიდუალურ და მობილურ