ნაჩვენებია 1 პროდუქტი

16 Plast Magic – შიდა პლასტმასის აღმდგენი / მოვლის საშუალება (მატი) 500 მლ, Smart Open

23,0
გამოყენების წესი - დაიტანეთ მიკროფიბერის აპლიკატორზე ან მიკროფიბერზე და თანაბრათ გაანაწილეთ დასამუშავებელ ზედაპირზე. - სალონის კომპლექსური წმენდის დროს რეკომენდირებულია Plast Magic გამოიყენოთ შუშების წმენდის წინ