ნაჩვენებია 1 პროდუქტი

GLASS BOX – ორ კომპონენტიანი შუშის კერამიკა / კომპლექტი, Smart Open

95,0
1 - ეწინააღმდეგება მინების დაბინძურებას. 2 - აუმჯობესებს წვიმის დროს მხედველობას. 3 - ამსუბუქებს წმენდას, თოვლის და მტვრის უკვე დამუშავებულ მინებზე. 4 - უკეთესს ხდის ღამის მხედველობას. 5 - დაზოგავს მინის საწმენდ საშუალებების ხმარებას. 6 - ხელს უშლის მინის ცვეთას. 7 - იცავს ქიმიური და ფიზიკური ზემოქმედებებისაგან. 8 - ამაღლებს ზედაპირის ფიქსაციის მდგრადობას. 9 - გამოყენებიდან 6 თვე მოქმედებს