ნაჩვენებია 1 პროდუქტი

Dust Magnet – მიკროფიბერის ორმხრივი აპლიკატორი, TurtleWax

28,0
პროდუქტს გააჩნია ორი მხარე. ერთით შეგიძლიათ გაამშრალოთ ავტომობილი რეცხვის შემდეგ, ან გამოიყენოთ რაიმე საწმენდი საშუალება მასთან ერთად. მეორე მხრით კი