ნაჩვენებია 1 პროდუქტი

17 DISPLAY – მინის საწმენდი საშუალება 500 მლ, Smart Open

17,0
გამოყნების წესი გატესტეთ შეუმჩნეველ(დაფარულ) ადგილზე. შეასხურეთ ტრიგერის მეშვეობით,შემდეგ გაწმინდეთ მიკროფიბრული ტილოთი.ტილო გმოიყენეთ 2 მხრიდან,რომ ავირიდოთ თავი ხელახლა გაჭუჭყიანებისგნ. მოხმარება (ხარჯი) 2-5 მლ მინაზე,20-40 მლ ავტომობილის ყველა მინის ედაპირებზე.