ნაჩვენებია 1 პროდუქტი

20 Slider – თიხის (CLAY) ლუბრიკანტი 0,5 – 5 ლიტრი, Smart Open

12,065,0
პროდუქტი ამცირებს ხახუნს აბრაზიულ საწმენდ საშუალებებთან მუშაობისას, რაც ამცირებს საღებავის შესაძლო დაზიანებას. ლუბრიკანტით ზედაპირები მყისიერად და უპრობლემოდ იწმინდება, ჭუჭყიანი ფრაგმენტები