ნაჩვენებია 1 პროდუქტი

Soft Fiber Plush – სუპერ რბილი მიკროფიბერი 580 გრ, 60×80 სმ, Smart Open

50,0
Soft Fiber Plush არის რბილი შთამნთქმელი მიკროფიბერი ზედაპირების გასამშრალებლად და გასაპრიალებლად. ორმხრივი ტილო ეფექტურად შთანთქავს ტენიანობას და ასევე ამოიღებს ზედმეტ